Drugi sastanak mreže 18. decembar 2014. godine Sarajevo

Sarajevo, 18.12.2014

Sastanak je počeo uvodnim govorom Aide Kurtović (PH), koja je pozdravila sve prisutne, zahvalila se na odazivu te prezentirala skupu dnevni red drugog sastanka zdravstvene mreže u BiH. 


DNEVNI RED


11:00 - 11:15    Otvaranje skupa  i uvod 

11:15 – 12:30    Predstavljanje nacrta istraživanja i diskusija:
                            Prakse u primjeni zakona u zdravtsvu;
                            Isključeni iz zdravstvenog sistema;
                            Uporedna analiza sistema zdravstvenog osiguranja u regiji

12:45 – 14:00   Usvajanje dokumenta Smjernice rada Mreže;
                              Predstavljanje protokola o komunikaciji mreže i prijedloga logotipa mreže 

Preuzmi kompletan zapisnik.