O projektu


U okviru Projekta Jačanja i održavanja kapaciteta organizacija civilnog društva u BiH Partnerstvo za zdravlje i ICVA sprovode dio projekta koji se tiče zdravstvenog sektora. Opšti cilj projekta je unapređenje stanja u zdravstvenom sektoru, pomažući razvoj zdravstvenog sistema koji će pružati kvalitetne usluge, podjednako dostupne svim građanima i građankama BiH. 


Partnerske organizacije se u okviru projekta bave širom listom problema kao što su:fragmentiran zdravstveni sistem, nepostojanje mehanizama koordinacije, institucije uskraćuju i obavezne informacije građanima što dovodi do velikog broja isključenih iz sistema zdravstvene zaštite (oko 16% građana prema podacima iz 2009), neujednacena dostupnost zdravstvenih usluga u razlicitim dijelovima zemlje sto dovodi do nejednakosti u pristupu I ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu medju građanima/pacijentima, nekoordinisana saradnja sa nevladinim sektorom, slaba informisanost građana o njihovim zdravstvenim pravima i obavezama i  nedostatak analiza i istraživanja na osnovu kojih se mogu razviti lobističke/zagovaračke aktivnosti. 

Obzirom da kroz projekat ne možemo bitno uticati na različite ustave u BiH fokusirani smo na pomaganje u prevazilaženju navedenih problema kroz provođenje kampanja koje će na razumljiv i jednostavan način građanima prezentirati dostupne zdravstvene usluge (putem interaktivne web mape) i koja će praviti pritisak na zdravstveni sistem da olakša pristup zdravtsvenim uslugama.

Kampanja "zdravlje za sve” će istaći zahtjev za harmonizaciju dostupnosti zdravstvenih usluga, gdje je god to moguće, u različitim dijelovima države. Ako nije moguće obezbjediti zdravstvenu uslugu u nekim gradovima ili regijama, kampanja će tražiti da vlasti omoguće korištenje iste usluge u geografski najbližem području, umjesto sadašnje prakse da se usluge bez obzira na udaljenost i vezane troškove pružaju unutar istog entiteta. Nadalje, građani BiH nisu dovoljno upoznati sa svojim zdravstvenim pravima i obavezama, što ih onemogućava da traže ispunjenje istih.

Druga kampanja ovog projekta će, ponovo na jednostavan i razumljiv način, građanima pružiti informacije o zdravstvenim pravima koja imaju i time podići svijest građana i uputiti ih kako da ostvare svoja prava. Ova kampanja će se realizovati u saradnji sa zdravstvenim ustanovama, koje će pružiti informacije o mehanizmima koji su pacijentima na raspolaganju za osiguranje ostvarenja prava (žalbeni postupci i sl.).  Konačno, treća  kampanja će se fokusirati na zagovaranje za usvajanje zakona iz oblasti zdravstva.