Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv AIDS-a – 01.12.2015.

Sarajevo, 02.12.2015

Ove godine, Partnerstvo za Zdravlje je pokrenulo inicijativu da se Međunarodni Dan Borbe protiv AIDSa obilježi zajedničkim nastupom organizacija koje djeluju na području Općine Ilidža. Toj inicijativi se se odazvala Udruženja: Mreža Vršnjačkih Edukatory Y-Peer, Institut za Razvoj mladih Kult, Vijeće Mladih Općine Ilidža kao i Zavod Za Javno Zdravstvo Kantona Sarajevo.

Ovom prilikom se implementirao niz aktivnosti i to kako slijedi:

a)Info Štandovi na Ilidži i u Hrasnici na kojoj su vrijedni volonteri podijelili desetine hiljada edukativnih materijala o reproduktivnom zdravlju, HIVu i AIDSu kao i muške kondome kao jedine zaštite od spolno prenosivih bolesti;

b)Radionica za mlade na temu „HIV / AIDS i reproduktivno zdravlje te rizici za mlade kojoj je prisustvovalo 30 učenika srednjih škola sa područja Općine Ilidža a na kojoj su učenici imali prilike da nauče o HIVu i AIDSu kao i drugim spolno prenosivim bolestima ali i o značaju zaštite reproduktivnog zdravlja;

c)Okrugli sto za predstavnike škola sa područja Općine Ilidža o značaju edukacije i drugih prevetnivnih aktivnosti u cilju zaštite reproduktivnog zdravlja mladih. Glavni zaključak okruglog stola je da edukativne i preventivne aktivnosti treba približiti učenicima i djeci kroz uvođenje fakultativne edukacije o reproduktivnom zdravlju kao što su školske sekcije, radionice, vršnjačka edukacija, parlaonice i sl.

d)Distribucija desetina hiljada edukativnih materijala po poštanskim sandučićima građana Općine Ilidža kao i po mjestima gdje se građani i mladi okupljaju kao što su Shoping Centri, caffe barovi i sl.


Ovo su samo neke od aktivnosti i programa koje Partnerstvo za Zdravlje provodi kroz svoje redovne aktivnosti namjenjene unapređenju zdravstvene situacije u našoj zemlji te će u narednom periodu posvetiti više pažnje preventivnim aktivnostima u obrazovnom sistemu.