Održan sastanak naše mreže i Odbora za zdravstvo Parlamenta F BiH

Sarajevo, 23.02.2016

Drage kolegice i kolege,

Želimo da vas obavijestimo da je juče, 22. februara/veljače, u zgradi Parlamenta FBiH održan sastanak organizacija ICVA, Partnerstvo za zdravlje iz Sarajeva i Zemlja djece iz Tuzle, kao predstavnika naše mreže, i Odbora za zdravstvo Parlamenta FBiH.

Jedna od tačaka dnevnog reda (vidite u prilogu) je bilo predstavljanje naše mreže i Izvještaja o stanju zdravstva u BiH (više analiza urađenih 2014 i 2015. godine) sa fokusom na primjeni federalnih propisa na kantonalnim nivoima, odnosno nesprovodjenje federalne Odluke o participaciji na kantonalnom nivou (u četri kantona kategorije oslobođene participacije, plaćaju tu participaciju), zatim vremenski rok (30-60 dana) kod prijave na Biro za zapošljavenje koji je limitirajući faktor za dobijanje prava na zdravstvenu zaštitu preko Biroa za zapošljavanje.Iako se većina članova i članica Odbora za zdravstvo nisu u svemu slagali sa nama po pitanju stava kantona u nesprovođenju federalnih odluka i propisa, dobra vijest je da će Odbor podržati naše učešće u konsultacijama u izradi zakona vezano za sektor zdravstva, kao i prijedlog da učestvujemo na tematskoj sjednici Parlamenta F BiH vezano za sektor zdravstva.

Mnogo pozdrava