Održan Peti sastanak zdravstvene mreže

Sarajevo, 17.09.2015

Održan je Peti sastanak sastanak zdravstvene mreže u Hotelu Grand. Sastanku je prisustvovalo oko 30-tak članova mreže. Na sastanku su prezentirane medijske kampanje, spotovi i drugi materijal koji će se koristiti tokom kampanje. Nakon toga mreža u je u okviru nekoliko radnih grupa revidirala liste problema u zdravstvenom sektoru u BiH. Tokom sastanka govorilo se i o planu rada mreže za narednu godinu i aktivnostima koje će mreža provoditi.