Održan sastanak savjetnika centara za dobrovoljno, povjerljivo savjetovanje i testiranje sa teritorija cijele BiH

Sarajevo, 29.09.2015
29.09.2015. je u Sarajevu, u hotelu Hollywood održan sastanak savjetnika centara za dobrovoljno, povjerljivo savjetovanje i testiranje sa teritorija cijele BiH. Sastanak je organizovan i moderiran od strane Partnerstva za zdravlje a ovom prilikom su diskutovani do sada postignuti rezultati, uspjesi i prepreke u radu DPST centara kao i planovi za naredni period imeplementacije programa Globalnog Fonda u Bosni i Hercegovini.