Održana press konferencija kao zvanična najava početka medijskih kampanja Zdravlje za sve i Zdravlje je pravo a ne privilegija

Sarajevo, 17.09.2015


NAJAVA ZA MEDIJE

Sivilo bijelih usluga

Zdravlje za sve - da li je?


Zašto pored 136 ustanova primarne zdravstvene zaštite 29 zavoda i instituta i 25 opštih i kantonalnih bolnica neki građani BiH moraju putovati 70 ili više kilometara do bolnice ili zdravstvene ustanove u administrativnoj jedinici kojoj pripadaju? Zašto oko 3500 osoba sa mentalnim invaliditetom u BiH nema nikakvu ili adekvatnu stomatološku zaštitu? Ili zašto se kategorijama stanovništva kojima je zakonom propisana besplatna zdravstvena zaštita naplaćuju zdravstvene usluge? Zdravlje za sve i Zdravlje je pravo a ne privilegija- moto su paralelnih kampanja koje ICVA i Partnerstvo za zdravlje pokreću kako bi pomogle u rješavanju ovih problema građana:

Ovim povodom se pozivaju novinari da proprate press konferenciju
u Hotelu Grand, Sarajevo
17. septembra 2015. godine
u 11: 00 sati

upriličenoj povodom sastanka Zdravstvene mreže. Predstavnici civilnog društva, prije svega organizacije „Partnerstvo za zdravlje" i „ICVA" obratit će se novinarima sa najaktuelnijim informacijama o dostupnosti zdravstvenih usluga i uputiti apel zdravstvenim ustanovama da poduzmu inicijative usmjerene ka poboljšanju usluga za građane.

Uz podršku USAID-a, ove organizacije su pokrenule niz aktivnosti i paralelne javne kampanje kojima se nastoji uticati na promjenu politika i praksi koje doprinose neadekvatnom sistemu zdravstvene zaštite u smislu: fizičke dostupnosti zdravstvenih usluga, poštovanja zdravstvenih zakona i propisa i odnosa zdravstvene administracije prema građanima.

U FBiH je još uvijek 16,10%, a u RS 15% stanovništva izvan sistema zdravstvene zaštite što direktno ugrožava njihov život. Međutim i velikom broju građana koji jesu u sistemu zdravstvene zaštite onemogućena je pomoć ili zdravstvena usluga u najbližoj zdravstvenoj ustanovi zbog raznih administrativnih barijera. Tako i pored 136 ustanova primarne zdravstvene zaštite, 29 zavoda i instituta i 25 opštih i kantonalnih bolnica neki građani moraju putovati 70 ili više kilometara do bolnice ili zdravstvene ustanove u administrativnoj jedinici kojoj pripadaju.S druge strane, velik broj građana posebno u Federaciji BiH našli su se u situaciji da moraju plaćati za usluge koje su po zakonu besplatne. Isto tako znatan je broj građana koji se zbog hira bivšeg poslodavca zakasne prijaviti na biro i tako izgube pravo na zdravstvenu zaštitu.”Ministarstva i vlade moraju snositi odgovornost za neprimjenu zakona i iznaći način za osiguranje njegove primjene. Obaveza je uskladiti kantonalne zakone sa federalnim. Kršenje zakona se ne smije tolerisati čak i u slučajevima kada to radi Zavod zdravstvenog osiguranja ili kantonalna ministarstva. Institucije u sistemu moraju osigurati primjenu zakona i funkcionisanje sistema zdravstvne zaštite.", kaže Vesna Vukmanić, direktorica ICVA-e.

Tako ICVA pod motom Zdravlje je pravo a ne privilegija apeluje na sve zavode zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove da poštuju i primjenjuju Zakon prema kojem svako dijete do 18 godina, svaka osoba preko 65 godina i trudnice/ porodilje do 6 mjeseci starosti djeteta koji nisu zdravstveno osigurani po drugoj osnovi moraju imati bezuslovnu - besplatnu zdravstvenu zaštitu. Isto tako ovaj segment kampanje zalaže se za ukidanje prakse i zakonskih rješenja u Federaciji BiH prema kojem otpušteni radnik kojem poslodavac nije vratio dokumente na vrijeme gubi pravo na zdravstvenu zaštitu zbog vremenskog roka prijave na biro.

ICVA ukazuje i na činjenicu da oko 3500 osoba sa mentalnim poteškoćama u BiH nema nikakvu ili adekvatnu stomatološku zaštitu jer nijedna zdravstvena ustanova u FBiH ne pruža stomatološku zaštitu uz anesteziju, pa ni Stomatološka klinika u Sarajevu.Segment kampanje koji Partnerstvo za zdravlje plasira pod motom Zdravlje za sve apeluje na vlasti da obezbjede zdravstvenu uslugu u nekim gradovima ili regijama, ili da omoguće korištenje iste usluge u geografski najbližem području. Na ovaj način bi se onemogućila dosadašnja praksa da se usluge bez obzira na udaljenost i vezane troškove pružaju unutar istog entiteta, pa tako trenutno pacijenti iz Sanskog Mosta umjesto u Prijedor putuju u Bihać i/ili pacijenti iz Trebinja umjesto u obližnji Mostar putuju u Banja Luku što nekad radi lošeg zdravstvenog ili materijalnog stanja pacijenata uopće nije izvedivo.

"Uzrok fragmentacije zdravstvenog sistema u BiH su ustavna rješenja BiH i entiteta. Obzirom da projekat ne može bitno uticati na različite ustave u BiH fokusirani smo na pomaganje u prevazilaženju navedenih problema kroz provođenje kampanje koje će na razumljiv i jednostavan način građanima prezentirati dostupne zdravstvene usluge. Tako će, putem interaktivne web mape na http://www.zdravljezasve.ba/ svim gradjanima BiH biti dostupne informacije o tome gdje se nalazi odredjena vrsta zdravstvene ustanove, koje je vrste i koje usluge pruža” kaže Damir Laličić, koordinator projekta Partnerstva za zdravlje.

U toku trajanja kampanje volonteri u bijelim mantilima će na ulicama Sarajeva, Tuzle, Banja Luke i Mostara anketirati građane o problemima s kojima se susreću vezano za dostupnost zdravstvenih usluga, primjenu zakona i odnosa zdravstvene administracije. Rezultati ankete biće objavljeni na FB stranici https://www.facebook.com/pages/Zdravlje-za-sve/1469724406671254?fref=ts koja je i stranica kampanje.