Okrugli sto za predstavnike škola

Sarajevo, 02.12.2015

Okrugli sto za predstavnike škola „Značaj preventivne edukacije o reproduktivnom zdravlju i rizici nastali neblagovrmenim preventivnim djelovanjem prema mladim osobama"

S posebnim ciljem skretanja pažnje na značaj blagovremene preventivne edukacije mladih osoba, a u sklopu obilježavanja Međunarodnog Dana Borbe Protiv AIDSa (1.12.2015.), Partnerstvo za Zdravlje je u suradnji sa Vijećem Mladih općine Ilidža, Institutem za Razvoj Mladih, Mrežom Vršnjačkih Edukatora Y-Peer i Zavodom za Javno Zdravstvo Kantona Sarajevo organizovalo Okrugli sto na temu „Značaj preventivne edukacije o reproduktivnom zdravlju i rizici nastali neblagovrmenim preventivnim djelovanjem prema mladim osobama" a na kojoj su učešće uzeli predstavnici škola sa područja Općine Ilidža.

Ovom prilikom je skrenuta pažnja na značaj preventivne edukacije sa čim su se prisutni složili te načinima i metodologiji obezbjeđivanja edukacije na teme reproduktivnog zdravlja mladim ljudima.

Imajući na umu da reproduktivno zdravlje utiče na sve aspekte živote jedne osobe, kao što je planiranje porodice, samopouzdanje, aktivizam i ostali segmenti, učesnici su zaključili da je neophodno u što skorijem roku edukativne i preventivne aktivnosti približiti mladima i djeci kroz uvođenje posebnih programa o reproduktivnom zdravlju mladih u osnovne i srednje škole kroz fakultativne aktivnosti, sekcije, radionice, vršnjačku edukaciju, projekte i dr.

Voditeljica okruglog stola je bila Dr Seniha Čelik ispred Zavoda za Javno Zdravstvo Kantona Sarajevo.

Ovo je samo jedna od aktivnosti i programa koje Partnerstvo za Zdravlje provodi kroz svoje redovne aktivnosti namjenjene unapređenju zdravstvene situacije u našoj zemlji te će u narednom periodu posvetiti više pažnje preventivnim aktivnostima u obrazovnom sistemu.