Poziv za slanje pismenih ponuda za prodaju robe široke potrošnje u maloprodajnim objektima putem kupona

Sarajevo, 19.01.2016
Udruženje Partnerstvo za zdravlje u sklopu redovnih programskih aktivnosti pruža podršku socijalno ugroženim osobama na području Bosne i Hercegovine, pa vas u skladu sa navedenim pozivamo da dostavite svoje ponude.

Dostavljene ponude trebaju ispunjavati slijedeće kriterije:

1. Prodajni lanac mora imati pokrivenost maloprodajnim objektima u cijeloj Bosni i Hercegovini (Lista obaveznih lokacija se nalazi u Annexu 1 – Poziva za ponude);
2. Prodajni lanac u maloprodajnim objektima mora sadržavati robe široke potrošnje (prehrana i higijena) (Lista proizvoda iz asortimana maloprodajnih objekata za koje je potrebno navesti cijene koštanja nalazi se u Annexu 2 – Poziva za ponude);
3. Prodajni lanac mora imati mogućnost prodaje gore navedenih roba fizičkim licima u maloprodaji putem kupona/vaučera;
4. Vremenski rok za validnost kupona/vaučera mora biti minimalno 2 mjeseca (Februar i Mart 2016) od dana izdavanja.

Molimo Vas da Vaše ponude dostavita najkasnije do dana, 26.01.2016. do 12:00 godine na kontakt podatke navedene u zaglavlju, faxom ili u zatvorenoj koverti sa napomenom „Prijava na tender. Ne otvarati prije 26.01.2016.”.

Tročlana komisija će dana 26.01.2016. po zatvaranju poziva za dostavljanje pismenih ponuda, pregledati sve pristigle ponude, donijeti odluku o najprihvatljivijoj ponudi, te Vas o tome informisati.

U prilogu:
-    Annex 1: Lista obaveznih lokacija maloprodajnih objekata
-    Annex 2: Cjenovna lista proizvoda iz asortimana maloprodajnih objekata
-    Annex 3: Pravila prijave na poziv i uslovi poslovanja

S poštovanjem,
Haris Karabegović
Projektni Koordinator