Radionica za mlade povodom Međunarodnog dana borbe protiv AIDS-a

Sarajevo, 02.12.2015

U sklopu obilježavanja Međunarodnog Dana Borbe Protiv AIDSa (1.12.2015.), Partnerstvo za Zdravlje je u suradnji sa Vijećem Mladih općine Ilidža, Institutem za Razvoj Mladih, Mrežom Vršnjačkih Edukatora Y-Peer i Zavodom za Javno Zdravstvo Kantona Sarajevo organizovalo radionicu za mlade pod nazivom „HIV/AIDS I REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE TE RIZICI ZA MLADE” a na kojoj su učestvovali učenici nekoliko škola sa područja Općine Ilidža.

Ovom prilikom su mladima obezbjeđene informacije i edukacija o HIVu i AIDSu, reproduktivnom zdravlju i njegovoj zaštiti te posebnim rizicima koji se vezuju za ponašanje mladih osoba a koji ih dovode pod povećani rizik narušavanja njhovog reproduktivnog zdravlja.


Voditeljice radionice za mlade su bile diplomirane medicinske sestre Danijela Ovčina, Mediha Zulić i Dženita Hodžić.

Ovo je samo jedna od aktivnosti i programa koje Partnerstvo za Zdravlje provodi kroz svoje redovne aktivnosti namjenjene unapređenju zdravstvene situacije u našoj zemlji te će u narednom periodu posvetiti više pažnje preventivnim aktivnostima u obrazovnom sistemu.