Hospital Psihijatrijska bolnica kantona Sarajevo

Adresa: Nahorevska 248
Grad: Sarajevo
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Odjeljenje za biološku psihijatriju (intenzivna njega)
Odjeljenje za kliničku psihijatriju (muško poluotvoreno odjeljenje)
Odjeljenje za kliničku psihijatriju (žensko poluotvoreno odjeljenje)
Odjeljenje za gerijatrijsku psihijatriju
Jedinica za laboratorijsku, radiološku i drugu djelatnost
Jedinica za snadbijevanje lijekovima
Prijemna služba
Odjeljenje intenzivne i poluintenzivne njege
Muško odjeljenje poluzatvorenog tipa
Žensko odjeljenje poluzatvorenog tipa
Internistički kabineti
Neurofiziološki kabinet
Kabinet za okupacionu terapiju
Ambulanta za katamnestičko praćenje
Apoteka bolnice
Kabinet medicinskih saradnikaE-mail: info@jagomir.ba
Telefon: +387 33 561-500
Web adresa: http://jagomir.ba/wp/
Nazad na rezultate