KC Klinički centar Univerziteta Sarajevo

Adresa: Bolnička 25
Grad: Sarajevo
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Institut za bolesti srca:
Klinika za kardiohirurgiju
Klinika za kardiologiju
Institut za dijagnostiku i liječenje malignih oboljenja :
Klinika za onkologiju
Klinika za onkološku i glandularnu hirurgiju
Institut za gastroenterohepatologiju
Hirurške discipline :
Klinika za neurohirurgiju
Klinika za rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju
Klinika za opštu i abdominalnu hirurgiju
Klinika za urologiju
Klinika za torakalnu hiururgiju
Klinika za anesteziju i reanimaciju (KAR)
Operacione sale
Klinika za ortopediju i traumatologiju
Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju
Klinika za vaskularnu hirurgiju
Klinika za bolesti uha,nosa i grla
Klinika za očne bolesti
Klinika za kardiohirurgiju
Klinika urgentne medicine
Klinika za onkološku i glandularnu hirurgiju
Centralna sterilizacija
Internističke discipline :
Institut za gastroeneterohepatologiju
Klinika za vaskularne bolesti
Klinika za nefrologiju
Klinika za hemodijalizu
Klinika za plućne bolesti i TBC
Klinika za kardiologiju
Klinika za dermatovenerologiju
Klinika za infektivne bolesti
Klinika za hematologiju
Klinika za endokrinologiju
Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Klinika za nuklearnu medicinu
Klinika za onkologiju
Jedinica internističke intenzivne njege
Klinička apoteka
Neuropsihijatrijske discipline :
Klinika za neurologiju
Klinika za psihijatriju
Disciplina za zaštitu zdravlja žene i djeteta :
Pedijatrijska klinika
Klinika za ginekologiju i akušerstvo
Klinika za dječiju hirurgiju
Dijagnostičke discipline :
Klinika za radiologiju
Klinička mikrobiologija
Klinička hemija i biohemija
Klinička farmakologija
Klinička patologija i citologija
Klinička imunologija
VIP ambulanta- ambulanta za strane državljane
Sestrinstvo
Služba za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga
Institut za NIR


E-mail: info@kcus.ba
Telefon: + 387 33 297 000 / +387 33 265 910
Web adresa: http://www.ukcs.ba/
Nazad na rezultate