KC Zdravstveni centar Brčko

Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1
Grad: Brčko
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Služba porodične medicine
Služba hitne medicinske pomoći
Služba medicine rada
Dispantzer za zdravstvenu zaštitu djece predškolske dobi
Dispanzer za zdravstvenu zaštitu žena
Dispanzer za plućne bolesti
Laboratorij doma zdravlja
Ambulanta za kožne bolesti
Ambulanta za očne bolesti
Centar za rehabilitaciju u zajednici
Centar za mentalno zdravlje sa menatalno edukativno-rehabilitacijskim centrom
Služba stomatologije
Higijensko-epidemiološka služba


E-mail: brcko.bolnica@gmail.com
Telefon: +387 49 217-422
Web adresa: http://jzubrcko.com/
Nazad na rezultate