ministarstvo Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice

Adresa: 1. slavne višegradske brigade 2a
Grad: Goražde
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:


E-mail: info@bpkg.gov.ba
Telefon: 038/221-212 / 038/224-161
Web adresa: http://www.bpkg.gov.ba/
Nazad na rezultate