Hospital J.U. Poliklinika sa dnevnom bolnicom Doboj Jug

Adresa: Trg 21. marta 11
Grad: Doboj Jug
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Služba porodične medicine
Služba opće zdravstvene zaštite
Služba hitne medicinske pomoći
Stomatološka služba
Služba medicine rada
Specijalističko-konsultativna služba:
Ultrazvuk sa kolor doplerom
Ginekološka ambulanta
Neuropsihijatrijska ambulanta
Pedijatrijska ambulanta
Hirurška ambulanta
Pulmološka ambulanta
Gastroenterološka ambulanta
Kardiološka ambulanta
Hematološko-biohemijski laboratorij
Ambulanta nuklearne medicine
Otorinolaringološka ambulanta
Dermatovenerologija

E-mail: poliklinika@dobojjug.ba
Telefon: +387 32 691 624 / +387 32 691 099
Web adresa: http://poliklinikadobojjug.ba/
Nazad na rezultate