Institut Zavod za javno zdravstvo KS

Adresa: Dr. Mustafe Pintola 1/III
Grad: Sarajevo
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:


E-mail: http://www.zzjzks.ba
Telefon: 033-624-470 / 033-627-889
Web adresa:
Nazad na rezultate