DZ Dom zdravlja Kladanj

Adresa: XVI Muslimanske brigade 1
Grad: Kladanj
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Služba porodične medicine
Služba hitne medicinske pomoći
Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Higijensko-epidemiološka služba
Služba za kućno liječenje
Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Stomatološka služba
Laboatorijska dijagnostika
Specijalističko-konsultativna služba (pedijatar)

E-mail: domzdravlja.kl@bih.net.ba
Telefon: 061/163-730 / 035/369-138 / 035/369-135
Web adresa:
Nazad na rezultate