DZ Dom zdravlja Doboj Istok

Adresa: Klokotnica
Grad: Doboj Istok
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Služba porodične medicine
Služba hitne medicinske pomoći
Higijensko-epidemiološka služba
Služba za zdravstvenu zaštitu radnika
Služba za zdravstvenu zaštitu djece do 7 godina
Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Služba za laboratorijsku dijagnostiku

E-mail: jzu.dom.zdravlja.klokotnica@gmail.com
Telefon: 061/724812 / 035 720-709 / 035 720-539
Web adresa:
Nazad na rezultate