DZ Dom zdravlja Gornji Vakuf

Adresa: Bistrička cesta bb
Grad: Gornji Vakuf
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Opšta/obiteljska medicina
Služba hitne medicinske pomoči
Služba za zadravstvenu zaštitu predškolske djece
Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Stomatološka služba 
Higijensko-epidemiološka služba
Laboratorijska dijagnostika
Rtg kabinet
Ambulanta medicine rada
Centar za fizikalnu medicinu i  rehabilitaciju
Specijalističko-konsultativna služba 3xtjedno (internista 3xsedmično, hirurg i neuropsihijatar 1x sedmično, ORL i ortoped 2x mjesečno)


E-mail: dom.zdravljagv@bih.net.ba
Telefon: 061/185454 / 030 265-502 / 030 265-627
Web adresa:
Nazad na rezultate