DZ J.U. Dom zdravlja Kakanj

Adresa: Zeničkog partizanskog odreda 50
Grad: Kakanj
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Služba za porodičnu medicinu
Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske djece i omladine
Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Služba za zdravstvenu zaštitu radnika
Služba za pneumoftiziološku zdravstvenu zaštitu i RTG dijagnostiku
Služba za higijensko-epidemiološku zdravstvenu zaštitu
Hiutna medicinska pomoć
Služba za laboratorijsku zaštitu
Služba za zubozdravstvenu zaštitu
Službe u zajednici (specijalističko-konsultativne službe)
Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Centar za mentalno zdravljeE-mail: info@dzkakanj.com.ba
Telefon: 032 460-950 / 032 460-951
Web adresa: http://www.dzkakanj.com.ba/
Nazad na rezultate