DZ J.U. Dom zdravlja Maglaj

Adresa: Ilijasa Smajlagića bb
Grad: Maglaj
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Služba porodične medicine
Služba hitne medicinske pomoći
Higijensko-epidemiološka služba
Služba za zdravstvenu zaštitu radnika
Služba za zdravstvenu zaštitu djece (do 6 godina)
Služba polivalentne zubozdravstvene zaštite
Pneumoftiziološki dispanzer sa radiološkom dijagnostikom
Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Centar za mentalno zdravlje u zajednici
Centar za fizikalnu rehabilitaciju
Služba sestara u zajednici (polivalentna patronaža)
Specijalističko-konsultativna služba (hirurg,ortoped,dermatovenerolog,orl, neuropsihijatar)E-mail:
Telefon: 032 603-118 / 032 603-219
Web adresa:
Nazad na rezultate