DZ J.U. Dom zdravlja Olovo

Adresa: Željeznička 35
Grad: Olovo
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
J.U. Dom zdravlja Olovo
Porodična medicina
Služba hitne medicinske pomoći
Služba za zdravstvenu zatitu djece
Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Laboratorijska služba
Ambulanta opće medicine
ATD služba
Higijensko-epidemiološka služba
CBR Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Specijalističko-konsultativna služba (opća interna medicina,opća hirurgija,ortopedija i trauma,dermatovenerolog,orl,urologija,cito dijagnostika,oftalmologija,mikrobiologija, neuropsihijatar, radiološka i ultrazvučna dijagnostika)E-mail:
Telefon: +387 032 828-080 / +387 032 828-081
Web adresa: http://www.bhzdravlje.ba/ju-dom-zdravlja-olovo/
Nazad na rezultate