DZ J.U. Dom zdravlja Tešanj

Adresa: Braće Pobrić bb
Grad: Tešanj
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
J.U. Dom zdravlja Tešanj
Služba hitne medicinske pomoći
Služba porodične medicine
Centar (CBR) za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Centar (CBR) za mentalno zdravlje
Služba za pneumoftiziološku zdravstvenu zaštitu
Higijensko-epidemiološka sslužba
Služba za zdravstvenu njegu u kući
Služba za zdravstvenu zaštitu djece i omladine
Služba za zdravstvenu zaštitu usta i zuba
Služba za medicinu rada
Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Služba za laboratorijsku dijagnostiku
Specijalističko-konsultativna služba
Služba opće zdravstvene zaštite
Služba za RTG dijagnostikuE-mail: domzdravlja.tesanj@bih.net.ba
Telefon: +387 32 650-677 / +387 650-303
Web adresa: http://www.dztesanj.ba/
Nazad na rezultate