Institut Zavod za Alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo

Adresa: Bolnička 25
Grad: Sarajevo
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Odjeljenje za liječenje alkoholizma (Savjetovalište za alkoholizam i psihotraumu (ambulantnto poliklinička služba); dnevna bolnica; Odsjek za akutna alkoholna stanja)
Odjeljenje za liječenje narkomanije (Odsjek za hospitalni tretman; Savjetovalište za prevenciju i liječenje ovisnosti; Centar za metadonski  programa održavanja za provođenje supstitucione terapije)
Odjeljenje za psihosocijalnu rehabilitaciju ovisnika u zajednici (u razvoju a ne u funkciji)

E-mail: zalcnarc@bih.net.ba
Telefon: 033-219-738 / 033-202-573
Web adresa:
Nazad na rezultate