Institut Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS

Adresa: Kolodvorska 11
Grad: Sarajevo
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:


E-mail: hitnabih@yahoo.com
Telefon: 033/ 72 23 30 / 033/ 65 59 39
Web adresa:
Nazad na rezultate