DZ J.U. Dom zdravlja sa poliklinikom Visoko

Adresa: Branilaca 22
Grad: Visoko
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Služba za porodičnu medicinu
Služba za zdravstvenu njegu u kući
Služba za hitnu medicinsku pomoć
Dispanzer medicine rada
Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske djece
Služba za pneumoftiziološku zdravstvenu zaštitu
Ambulanta za hirurgiju
Internistička ambulanta
Oftalmološka ambulanta
Ultrazvučna dijagnostika
Anngažman iz Zenice urologa, ortopeda i kardiologa
Centar za mentalno zdravlje
Centar za fizikalnu rehabilitaciju
Higijensko-epidemiološka služba
Stomatološka služba
Laboratorij

E-mail:
Telefon: +387 32 735 170 / +387 32 738 777
Web adresa: http://www.dzvisoko.ba/fresh/
Nazad na rezultate