Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBIH

Adresa: Dr. Mustave Pintola 1
Grad: Sarajevo
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:


E-mail: akaz@akaz.ba
Telefon: + 387 33 771-870 / +387 33 771-880 /
Web adresa: http://www.akaz.ba/
Nazad na rezultate