Institut Federalni zavod za javno zdravstvo Mostar

Adresa: Vukovarska 46
Grad: Mostar
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:


E-mail: kabinet.mo@zzjzfbih.ba
Telefon: + 387 36 324 687 / + 387 36 347 139
Web adresa:
Nazad na rezultate