ministarstvo Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo

Adresa: Ulica Reisa Džemaludina Čauševića 1
Grad: Sarajevo
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:


E-mail: minzdrav@ks.gov.ba
Telefon: 033/ 56 21 04 / 033/ 56 22 43
Web adresa:
Nazad na rezultate