ministarstvo Ministarstvo zdravstva, rada, socijalne skrbi i prognanih

Adresa: Ulica Kralja Zvonimira b.b.
Grad: Tomislavgrad
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:


E-mail: min.zdravstva@gmail.com
Telefon: 034/ 200-910 / 034/ 352-914
Web adresa:
Nazad na rezultate