DZ J.U. Dom zdravlja Zavidovići

Adresa: Gazi Husrev-begova 25
Grad: Zavidovići
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Služba za opću medicinu, kućno liječenje i polivalentnu patronažu
Služba za porodičnu medicinu
Služba za zdravstvenu zaštitu djece i omladine
Služba za zdravstvenu zaštitu žena sa porodilištem
Služba za plućne boilesti sa ATD-om
Služba za hitnu medicinsku pomoć
Služba medicinskog transporta i održavanja vozila
Služba za higijensko epidemiološke poslove
Službe u zajednici (specijalističko-konsultativne službe)
Centar za fizikalnu rehabilitaciju
Centar za mentalno zdravlje u zajednici
Služba za biohemijsko-hematološku dijagnostiku
Služba za radiološku dijagnostiku
Služba za stomatologijuE-mail: polikzav@bih.net.ba
Telefon: 032 878 877
Web adresa:
Nazad na rezultate