Institut Zavod za javno zdravstvo ZDK

Adresa: Fra Ivana Jukića 2
Grad: Zenica
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:


E-mail: zavod@javnozdravstvo.ba
Telefon: 032/443-540 / 032/443-530
Web adresa:
Nazad na rezultate