DZ J.U. Dom zdravlja Zenica

Adresa: Fra Ivana Franje Jukića 2
Grad: Zenica
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Služba za pretškolsku i školsku zdravstvenu zaštitu
Služba za porodičnu medicinu
Služba za opću medicinu
Služba za medicinu rada
Služba za kućno liječenje i patronažu
Služba hitne medicinske pomoći
Stomatološka služba
Služba za plućne bolesti i tuberkulozu sa RTG dijagnostikom
Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju sa sportksom ambulantom
Služba za higijenu i epidemiologiju
Laboratorija
Centar za mentalno zdravlje
Služba za transport i održavanje vozilaE-mail: kontakt@dzz.ba
Telefon: +387 32 403 418 / +387 32 242 113
Web adresa: http://dzz.ba/
Nazad na rezultate