DZ Dom zdravlja Busovača

Adresa: Nikole Šubića Zrinskog
Grad: Busovača
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Služba opće/obiteljske medicine
Služba hitne medicinske pomoći
Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske djece
Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Pneumoftiziološka služba
Stomatološka služba
Higijensko-epidemiološka služba
Laboratorijska dijagnostika
Specijalističko konsultativna služba (internista, hirurg, neuropsihijatar)
Radiološka dijagnostika (RTG i UZ)

E-mail: dom.zdravlja.busovaca@tel.net.ba
Telefon: 061/162113 / 030 732-124 / 732-091
Web adresa:
Nazad na rezultate