DZ Dom zdravlja Žepče

Adresa: Ulica Prva 37/A
Grad: Žepće
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Služba opće/porodične medicine sa polivalentnom patronažom i kučnom njegom i liječenjem
Služba hitne medicinske pomoći
Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske djece
Služba za zdravstvenu zaštitu školske djece i omladine
Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Stomatološka služba
Pneumoftiziološka služba
Laboratorijska dijagnostika
Rtg kabinet (radiolog po ugovoru)
Centar za mentalno zdravlje
Centar za fizikalnu rehabilitaciju
Specijalističko-konsultativna služba (internista, oftalmolog, dermatolog, radiolog, hirurg, ortoped)


E-mail: domzdravljazepce@yahoo.com
Telefon: 063/352127 / 032 881-125 / 880-675
Web adresa:
Nazad na rezultate