DZ Dom zdravlja Livno

Adresa: Svetog Ive 2
Grad: Livno
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Služba opće/obiteljske medicine/medicine rada
Plućni dispanzer
Hitna medicinska pomoć
Dječiji i školski dispanzer
Dispanzer za žene (ginekološki)
Centar za mentalno zdravlje
Patronažna služba
Higijensko-epidemiološka služba
Centar za rani rast i razvoj

E-mail: dz.livno@gmail.com
Telefon: 034 202-545 / 202-545
Web adresa:
Nazad na rezultate