Institut Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo

Adresa: Patriotske lige 36
Grad: Sarajevo
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Kabinet za sistematske specijalističke ljekarske preglede svih aktivnih sudionika u  sportu , sportista ,trenera , sudija svih sportskih grana ,rekreativaca, djece u sportskim školama svih grana sporta
Kabinet za funkcionalnu dijagnostiku (EKG, holter monitoring, spirometrija i spiroergometrija)
Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku
Kabinet za fizikalnu terapiju
Kabinet za laboratorij
Kabinet ambulanta (za povrijeđene ili oboljele sportiste i građane)
Stručne službe za organizaciju i provođenje zdravstvenog obezbjeđenja i ljekarskih dežura na sportskim priredbama, međunarodnim sportskim priredbama i smještajnim kapacitetima sportista
Specijalističko-konsultativna ambulanta (neuropsihijatar, psiholog, oftalmolog,ORL, kardiolog, ortoped)E-mail: sportmedsarajevo@yahoo.com
Telefon: 033/ 20 01 83
Web adresa:
Nazad na rezultate