Institut Zavod za medicinu rada KS

Adresa: Bulevar Meše Selimovića 2
Grad: Sarajevo
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Specijalističko-konsultativna služba (Ordinacije medicine rada, Kabinet za internu medicinu, kabinet za oftalmologiju, Kabinet za otorinolaringologiju, Kabinet za audiovestibulometriju, Kabinet za neuropsihijatriju, Kabinet radiološke i ultrazvučne dijagnostike)
Biohemijsko-hematološki laboratorij
Laboratorij za toksikološka ispitivanja i higijenu radne sredine (dva odjeljenja : Odjeljenje za toksikološka ispitivanja i Odjeljenje za higijenu radne sredine)
Odjeljenje fizikalne medicine i rehabilitacije
Ljekarske komisije za ocjenu privremene spriječenosti za rad
Ordinacije medicine radaE-mail: zzmrks@bih.net.ba
Telefon: 033/ 65 62 46
Web adresa:
Nazad na rezultate