Institut Zavod za zdravstvenu zaštitut uposlenika MUP-a KS

Adresa: Alije Isakovića
Grad: Sarajevo
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Organizaciona jedinica stomatološke zdravstvene zaštite
Organizaciona jedinica opće medicine
Organizaciona jedinica biohemijski laboratorij

E-mail: zavod@bih.net.ba
Telefon: 033-207-615
Web adresa:
Nazad na rezultate