Institut J.U. Kantonalni Zavod za medicinu rada Zenica

Adresa: Bulevar Kralja Tvrtka I 4
Grad: Zenica
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Služba za medicinu rada i sportsku medicinu
Služba za opću zdravstvenu zaštitu sa blokom za intervencije, zdravstvenu zaštitu studenata i tdravstvenu zaštitu zuba i usta
Služba za laboratorijsku dijagnostiku
Konsultativno specijalistička služba medicine rada sa dijagnostikom i liječenje u odnosu na uslove i zahtjeve radnog mjestaE-mail: kzmr@bih.net.ba
Telefon: +387 32 449-468 / +387 32 449-460
Web adresa: http://www.kzmr-zdk.ba/
Nazad na rezultate