DZ Dom zdravlja Banja Luka

Adresa: Jovana Dučića
Grad: Banja Luka
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Služba porodične medicine
Služba hitne medicinske pomoći sa edukativnim centrom
Higijensko-epidemiološka služba
Služba specijalističko-konsultativnih ambulanti
Centar za fizikalnu rehabilitaciju u zajednici
Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu
Centar za zaštitu mentalnog zdravlja
Odjeljenje za uvođenje, praćenje i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga
ApotekaE-mail:
Telefon: 051 247-333
Web adresa: http://www.domzdravljabanjaluka.com/
Nazad na rezultate