DZ Dom zdravlja Prijedor

Adresa: Vožda Karađorđa 2
Grad: Prijedor
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Služba porodične medicine
Služba hitne medicinske pomoći 
Služba specijalističko-konsultativnih ambulanti
Služba za laboratorijsku dijagnostiku
Služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku
Centar za fizikalnu rehabilitaciju u zajednici
Higijensko-epidemiološka služba
Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu
Centar za zaštitu mentalnog zdravlja
Služba za kontinuirano unapređenje kvaliteta i sigurnost zdravstvne zaštite
Služba za medicinsku podršku i snabdijevanje lijekovimaE-mail:
Telefon: +387 52.232.238 / +387 52.232.238
Web adresa: http://www.domzdravljaprijedor.org/
Nazad na rezultate