DZ Dom zdravlja Srbac

Adresa: Ljubovijska 24
Grad: Srbac
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Služba porodične medicine
Stomatološka ambulanta
Služba centra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Služba centra za mentalno zdravlje
Služba laboratorijske dijagnostike
Služba RTG dijagnostike
Higijensko-epidemiološka služba
Pneumofiziološka služba

E-mail: dzsrbac@teol.net
Telefon: 051 745-100
Web adresa: http://dzsrbac.com/
Nazad na rezultate