Institut JZU Zavod za bolesti ovisnosti ZE-DO Kantona

Adresa: Dr. Abdulaziza Aska Borića 28
Grad: Zenica
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Ambulantna služba
Detox centar sa šest (6) postelja

E-mail: zdkovisnosti@bih.net.ba
Telefon: +387 32 244 544 / +387 32 201 322 / +387 32 201 320 / 032 201 321
Web adresa: http://zedo-ovisnost.ba/
Nazad na rezultate