DZ Dom zdravlja Prnjavor

Adresa: Laze Lazarevića 5
Grad: Prnjavor
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Služba porodične medicine
Ginekološka služba
Pedijatrijska služba
Centar za fizikalnu medicine i rehabilitaciju
Služba za RTG dijagnostiku i ATD
Služba za laboratorijsku dijagnostiku
Higijensko – epidemiološka služba
Služba hitne pomoći
Jedinica za kontinuirano unapređenje kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite

E-mail: dzprnjavor@gmail.com
Telefon: 051 660-900
Web adresa: http://www.domzdravljaprnjavor.com/
Nazad na rezultate