DZ Dom zdravlja Šipovo

Adresa: Meše Selimovića bb
Grad: Šipovo
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Služba porodične medicine
Služba medicine rada
Predškolski dispanzer
Centar za bazičnu rehabilitaciju
Stomatološka služba
Higijensko-epidemiološka služba
Školski dispanzer
Radiološka služba
Apoteka
Ginekološka služba
Laboratorijska služba

E-mail: domzdras@teol.net
Telefon: +387 50 360 401 / +387 50 360 401
Web adresa:
Nazad na rezultate