DZ Dom zdravlja Mrkonjić Grad

Adresa: Jovana Raškovića
Grad: Mrkonjić Grad
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Služba porodične medicine sa terenskim ambulantama
Služba hitne medicinske pomoći sa voznim parkom
Služba medicine rada
Služba za zaštitu zdravlja djece i omladine
Stomatološka služba
Internistička služba sa Internim odjelom
Higijensko-epidemiološka služba
Služba za zaštitu zdravlja žena sa Porođajnim odjelom
Antituberkolozni dispanzer
RTG služba i ultrazvučni kabinet
Služba za labaratorijsku dijagnostiku
Služba zajedničkih poslova

E-mail: kontakt@domzdravljamg.com
Telefon: 050/211-319 / 050/211-286
Web adresa: http://domzdravljamg.com/
Nazad na rezultate