Hospital J.U. Opća bolnica Tešanj

Adresa: Braće Pobrić 17
Grad: Tešanj
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Odjeljenje za unutarnje bolesti (3 odsjeka : Odsjek za kardiološke bolesti, Odsjek za gastroenterološke bolesti, Odsjek za akutne psihoze i neurologiju)
Odjeljenje za pulmologiju (4 odsjeka : Odsjek za akutne pulmološke bolesti, Odsjek za hronične pulmološke bolesti, Odsjek za maligne pulmološke bolesti, Odsjek za endoskopiju)
Odjeljenje za dijalizu
Hirurške bolesti (5 odsjeka :  Odsjek za opću hirurgiju, Odsjek za abdominalnu hirurgiju, Odsjek za dječiju hirurgiju, Odsjek za traumatologiju, Odsjek za grudnu hirurgiju, te Kasbinet za bolesti dojke)
Odjeljenje za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje (3 odsjeka ; Odsjek za anesteziju i reanimaciju, Odsjek operativnog boka i Odsjek centralne intenzivne njege na dva punkta
Odjeljenje za Dječije bolesti (3 odsjeka : Odsjek za djecu do 7 godina, Odsjek za djecu od 7  do 18 godina, Odsjek za neonatologiju)
Odjeljenje za ginekologiju i akušerstvo
Odjeljenje za ORL
Fizikalna medicina i rehabilitacija
Odjeljenje za očne bolesti
Laboratorijska dijagnostika
Mikrobiologija
Služba za transfuziju krvi
RTG i ultrazvučna dijagnostika
Služba urgentnog bloka
Služba bolničke apoteke
Služba za patologijuE-mail: bolnicatesanj@bih.net.ba
Telefon: +387 32 650-187 / +387 32 650-622 / +387 32 650-551
Web adresa: http://www.bolnicatesanj.ba/
Nazad na rezultate