DZ Dom Zdravlja Doboj

Adresa: Nemanjina 18
Grad: Doboj
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Služba porodične medicine
Služba hitne medicinske pomoći
Služba konsultativno-specijalističkih službi
Služba za preventivnu, dječiju i opštu stomatologiju
Higijensko-epidemiološka služba
Služba za dijagnostiku
Centar za fizikalnu mediicnu i rehabilitaciju
Centar za zaštitu mentalnog zdravlja
Služba za pravne kadrovske i opšte poslove
Služba za ekonomske-finansijske poslove
Jedinica za uvođenje, praćenj i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga

E-mail: info@domzdravljadoboj.ba
Telefon: 053 241-110
Web adresa: http://www.domzdravljadoboj.ba/
Nazad na rezultate