DZ Dom zdravlja Teslić

Adresa: Marka Pejića 3
Grad: Teslić
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Služba porodične medicine
Higijensko-epidemiološka služba
Pedijatrijska služba
Ginekološka služba
Služba hitne pomoći
Centaz za zaštitu mentalnog zdravlja
Centar za bazičnu rehabilitaciju
Laboratorisjka služba
Radiološka i UZV služba

E-mail: info@dzteslic.org
Telefon: 053/415-000 / 053/415-033
Web adresa: http://www.dzteslic.org/
Nazad na rezultate